Jedinstveni tuneli

Tuneli su danas svakodnevna pojava. Služe kako bi olakšali promet na mjestima na kojima ima planina i brda tako što prolaze kroz njih. No, postoje jedinstveni, neobični i nadasve zanimljivi tuneli diljem svijeta. Sljedećih pet tunela u svakom pogledu zaslužuju titulu jedinstvenih.

Tower Tunel, odnosno tunel koji prolazi kroz zgradu Gate Tower u Osaki. Sam naziv tunela govori nam zašto je neobičan – jer prolazi kroz zgradu punu ureda u Japanu. Naime, peti, šesti i sedmi kat zgrade služe kao tunel, koji nema nikakvih dodirnih točaka sa samom zgradom i uredima, kako bi ljudi mogli raditi u što većoj tišini, bez buke automobila koji prolaze tunelom.

tuneli 1

Tunel Log nalazi se u Nacionalnom parku Sekvoja u Kaliforniji. Stablo visoko 84 metra palo je preko ceste 1937. godine, a uzrok pada je volja prirode. Godinu kasnije, u srušenom drvu ljudi su napravili rupu – tunel visok 2,4 metra i širok 5,2 metra, čime je cesta opet postala prohodna. Nacionalni park Sekvoja obiluje visokim stablima sekvoje, po kojima je i dobio ime. General Sherman, najveće stablo na svijetu, možete vidjeti u tom kalifornijskom parku.

tuneli 2

Tunel Rock drugi je jedinstven tunel koji krasi ulaz u Nacionalni park Sekvoja u SAD-u. Ogroman kamen predstavlja strop neobičnog tunela kroz koji je 1983. godine napravljena cesta. Danas služi kao prolaz za pješake.

tuneli 3

Tunel ljubavi smješten u Klevenu u Ukrajini dugačak je jedan kilometar. Jedinstven je zbog svoje strukture – zelenila kojim je cijeli prekriven. Kroz njega prolazi željeznička pruga, a danas ima više praznovjernu svrhu – vjeruje se da ako dvoje zaljubljenih, držeći se za ruke, prođe kroz cijeli tunel, da će se sve njihove želje ispuniti.

tuneli 4

Tunel riba dugačak 70 metara i osvijetljen reflektorima nalazi se u morskom parku L’Oceanografic u Valenciji. Voda, u kojoj pliva mnoštvo riba i drugih morskih životinja, sa svih strana okružuje sve njegove prolaznike i čini ovaj tunel u Španjolskoj jedinstvenim u svijetu.

tuneli 5

Koji tunel vi birate kao najposebniji?

Piše: Ema Vuković

Categories: Zanimljive činjenice | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: